Tuesday, November 9, 2010

BOLPEN, HANDA KA NA BA?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EF7
                                            BOLPEN, HANDA KA NA BA? 


     

            Pluma-ang sandatang panlaban ng mga manunulat. Ito ang kagamitang nagbibigay buhay sa mga lathalain o babasahin. Isang instrumentong kanilang pinapakaingat-ingatan. Ang materyal na tumutulong na makamit ang mapayapang bukas at mas progresibong hinaharap.

           Sa panahon ngayon, uso na ang mga sakunang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Ayon sa www.wikipedia.org ang isa sa mga hindi malilimutang bagyong wumasak sa ating bansa ay ang bagyong Ondoy noong Setyembre 26, 2009 na kumikil at umagaw sa pagkakataong mabuhay ng libu-libong katao. Kaya naman nagkakapit-kapit bisig ang mga manunulat upang mabigyan ng sapat na impormasyon ang sambayanang Pilipino.

     Madami na ngayong nililimbag na lathalain at babasahin na naglalahad ng impormasyon at nagpapabatid. Samantalang ang ibang artikulo nama'y nakapupukaw ng damdamin. Mayroon ding nagbibigay ng payo at "tips" na nakatutulong sa paghahanda tuwing may sakuna. Ngunit sino nga ba ang lumilikha nito? Hindi ba't ang mga manunulat din?

             "Mahirap maging isang manunulat," iyan ang mga salitang namumutawi sa aking labi. Bigla na lamang nilipad ng hangin ang aking isipan at nawala ako sa aking huwisyo. Nagtaka ako kung bakit ako pumipindot sa tekladong ito. Kung bakit ito ang larangan at kategoryang aking napili. Napuno ng ideya ang aking balintataw, ngunit isa lamang ang tumatak sa aking pluma.jpguso't isipan. Nandito ako dahil gusto kong makatulong sa ibang mamamayan, dahil gusto kong umambag at magbigay ng malaking kontribusyon sa lipunan, at nandito ako dahil nais kong ipagmalaki ang tubig ng nananalantay sa aking katawan at ipagmalaki ang dangal ng lahi ko-ang lahing manunulat.
 

                          

MAG-INGAT,MAGHANDA,MAGKAISA

                                                                                                                                               EF9
                   Mag-ingat,Maghanda,Magkaisa,Ipahayag!
       Kaysarap ng buhay,tahimik,tila nasa paraiso.Ang mga magagandang tanawin ay sadyang kahali-halinang pagmasdan.Ang pakikihalubilo sa bawat tao ay tunay na kawili-wili.Ang ating buhay ay sadya namang kaysaya.Ngunit paano kung isang iglap ay magbago lahat ng ito?Paano kung bumulagta ang balitang maraming tao ang nasa bingit ng kamatayan dahil  lang sa isang sakuna?Babakas pa kaya ang matamis na ngiti sa ating mga mukha?May abilidad kaya tayo upang itoy hindi na muli maulit?May paraan pa ba?
         Ang buhay ay tunay na kaysarap.Ang mga tao ay tahimik na naninirahan sa ating bansa, simple,masaya at walang inaalalang problema.Ang iba ay binabaon ng panandalian ang kanilang mga problema upang lumigaya ng kahit konting panahon.Ang ating pakikipagkaibigan sa mga tao ay kasiya-siya.Ang bawat tao ay naghahanapbuhay upang mamuhay ng maayos.At sa araw-araw na ating pakikisalamuha sa tao ay nagbibigay sa atin nga kasiyahan.Hindi maipagkakailang kaysaya at kaysarap ng buhay sa mundo.

  Tunay ngang kayligayang mabuhay sa mundo.Ngunit sa likod nito ay mayroong sakunang nakaamba.Ang tahimik at maayos nating pamumuhay ay kaya nitong gambalain sa isang iglap lamang.Ang masayang pamayanan ay kaya nitong sirain.Ang mga ari-arian ay kaya nitong wasakin sa kaunting saglit lamang.Ang mga panananim ay hindi maaring hindi palampasin.Ang pinakamasaklap ay kayang-kaya nitong paslangin ang mga mamamayan.Sadyang nakakapangilabot at tunay na mabagsik ang isang sakuna.
          Noong ika-26 ng Setyembre,taon 2009,biglang sumulpot ang isang bagyong nagngangalang "Ondoy".Ito ang nagmistulang pangamba ng bawat tao.Bawat tao ay nangamba sa maaaring mangyari sa kanila.Ang iba ay lumisan na sa kanilang mga lugar upang makaiwas.Unti-unti nitong nilamon ang mga tao sa baha.Ang mga pananim ay unti-unting nawasak.Bawat tao ay wala ng ibang ginawa kundi ang magdasal at iligtas ang kanilang mga sarili maging kanilang kapwa.Nagdulot ito ng pasakit at hirap sa loob ng 9 na oras.Walang hinto ang pag-ulan at hindi naiawasang  magkaroon ng taong binawian ng buhay.

      Ngunit sa sakunang ito,hindi nagpatalo ang bawat Pilipino. Pagkakaisa pa rin ang nangibabaw.Nagtulong-tulong ang mga Pilipino upang makaligtas sa tradedyang ito.Inisip nila ang kapakanan ng bawat isa.Hindi sila nagalinlangang sagipin ang bawat isa.Punong-puno sila ng determinasyon at tapang sa kagustuhang makaligtas.Kung anu-ano pa ang paraang ginamit ng mga Pinoy.Ang pagkakaisa at pagtitiwala lang ang nagligtas sa ibang mga mamamayan.
           Ito ang mga paraang ginamit upang makaligatas sa bawat sakunang naganap.At ang paraang pamamahayag ay isa sa paraan upang ito'y maituro.Ngunit sadya namang pag-iingat, paghahanda,pagkakaisa,at pamamahayag ay ang paraan upang iwasan ang anumang sakuna.Subalit kahit na anong mangyari o anumang sakuna pa ang dumating ay hindi matitinag ang samahan ng bawat Pilipino.
      

 

Pagbabago ang Kailangan

                                                                                                                                              EF10
                                                    Pagbabago ang Kailangan
                May napapansin ka ba sa iyong paligid? May nakikita ka bang puno? Tumingin ka sa kaliwa at sa kanan. Ano ang nakikita mo ngayon? Mga gusali hindi ba? Tumingin ka ulit sa iyong paligid. Ano ang nakikita mo? Mga basura hindi ba? Mga ilog na madumi at mga sasakyan na naglalabas ng usok na sumisira sa "ozone layer" hindi ba? Naniniwala ka ba na kahit ang kabataan ay may magagawa rin sa mga baha at marami pang sakuna na nangyayari dahil sa mga problemang nasa itaas? Naniniwala ako na kahit na mga batang katulad ko ay maraming maitutulong sa pagdating ng mga sakuna.

                     Ayon sa http://www.google.com.ph/ nangunguna ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na pinakamadalas na tinamaan ng natural na sakuna noong 2009. Tinamaan ang Pilipinas ng 26 na natural na sakuna noong nakaraang taon na nabatay sa rekord ng Centre for research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Isa na dito ang Bagyong Pepeng na tumama sa iba't-ibang panig ng bansa. Naitala ang bagyong ito na maraming naitalang biglang ng mga namatay, nawalan ng tirahan, at sumira sa mga palayan.
Iisa lang ang tanong ko... Hahayaan mo pa ba itong mangyari?

                    Bilang isang bata maaari akong magtanim ng puno upang maiwasan ang mga baha. Ating isipin na ang katumbas ng isang puno ay isang buhay. Isang buhay na nagbibigay ng bagong pag-asa para sa ating lahat. Isang puno na nakatayo ng natuwid. Hindi mabubuhal. At kumakapit sa lupa at sumisipsip ng tibig upang maiwasan ang mga paguho ng lupa
           Tingnan ang buong laki ng larawan    
                    
        Simula ngayon, dapat nating itapon ang ating mga basura sa mga dapat na pagtapunan. Kung may nakita tayong nagtatapon ng basura sa ating mga kanal, ilog at sapa, isuplong natin sila sa mga kinauukulan. Kapag hindi nakinig ang mga kinauukulan sa ating sumbong, lumapit na tayo sa media. Maraming mga programa sa radyo at telebisyon na tumatanggap ng reklamo laban sa mga opisyal na nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin. Isuplong din natin ang mga taong nagpuputol ng mga punongkahoy sa ating mga kagubatan at kabundukan sa ating mga kanal, ilog at sapa, isuplong natin sila sa mga kinauukulan. Kapag hindi nakinig ang mga kinauukulan sa ating sumbong, lumapit na tayo sa media. Maraming mga programa sa radyo at telebisyon na tumatanggap ng reklamo laban sa mga opisyal na nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin. Isuplong din natin ang mga taong nagpuputol ng mga punongkahoy sa ating mga kagubatan at kabundukan.
                                 Inang kalikasan, huwag mo muna kaming iwanan. Alam namin na ito na ang iyong ganti sa aming mga nagawang kasalanan. Tao lang kami. Nagkakamali...

                                Sino pa ba ang kikilos? Tara na! Tayo ay magkapit-bisig! Meron pa tayong pag-asa. May bukas pa tayong daratnan...

Reference:
google.com 

                                

                   

                                                      
                                                      

Mamamahayag, Laging Kaagapay sa Kalamidad!

                                                                                                                                                         EF6
Tingnan ang buong laki ng larawan         Sa bawat araw sa ating mundo ay laging may nangyayaring mga kalamidad at hindi natin ito maiiwasan. May mga taong laging naandiyan para tumulong sa atin kahit na magbuwis pa sila ng mga buhay. Ito ang mga mamamahayag na nagtitiyagang paglingkuran tayo ng buong puso at isipan at walang pag-aalinlangan. Sila ay nagpupursiging magbalita lalo na sa pagdating ng kalamidad para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino.         Tinutulungan nila tayo na maging handa sa pagdating ng mga kalamidad sa paraan ng pagbibigay nila ng impormasyon tungkol sa kalamidad kaya naman minsan na lamang masalanta ng lubusan ang ating bansa sa panahon ngayon. Naipamalas na nila ang kanilang angking galing sa panahon ng mga pagsalanta nila Bagyong Juan, Santi, Ondoy at Pepeng. Sa panahong iyon, maraming kabuhayan, ari-arian at buhay ang nawala. Pagkatapos ng pagsalanta nito, kahit na pagod at gutom ang abutin nila, ayan sila, tulong dito at tulong doon.


      Natutulungan din nila tayo kapag may kalamidad sa pagbibigay ng mga dapat gawin tulad ng pagtigil sa bahay kung hindi naman kailangang lumabas kapag may kalamidad upang walang maaksidente kapag nanalanta na ang kalamidad, pag-iimbak ng mga dilata para may makain kapag hindi pwedeng makapagluto, pagbili ng mga baterya ng flashlights at kandila upang may magamit silang ilaw kapag nawalan ng kuryente, paghahanda ng mga kumot upang hindi lamigin at pakikinig sa radyo at panonood ng telebisyon kung may ilaw upang maging handa at alerto.Ilan lamang iyan sa mga pinagagawa ng mga mamamahayag upang hindimasalanta ng mga kalamidad. 
Tingnan ang buong laki ng larawan          Isang malaking bagay ang naitutulong ng mga mamamahayag sa buong mundo at sa ating bansa hindi lamang sa kung anong nagyayari kung hindi pati na rin ang pagiging handa nating mga tao sa pagdating ng mga kalamidad at sakuna. Minimithi nila na sana laging handa ang mamamayang Pilipino sa pagdating ng iba't ibang kalamidad. Kaya naman nararapat nating igalang, respetuhin at huwag maliitin ang mga mamamahayag dahil siguro
                                kung wala sila baka wala tayong alam na
                                nangyayari sa ating mundo. Kaya nga
                                ang mga mamamahayag
                                ay tinaguriang laging kaagapay lalo na sa
                                kalamidad!

Ligtas Na!

                                                                                                                                                  EF3    
                                   
                                                                                  
 Nagdala  ng baha sa ating bansa.     
                 Kasabay ng pagguho ng lupa na nagpalibing sa mga inosenteng tao.Siksikan sa mga evacuation center at naghihintay sa rasyong pagkain na magpapabusog sa kumakalam na sikmura.Hanggang kailan ba natin ito mararanasan?                                                                     Paghahandang kinalilimutan
 Sa patuloy na paglipas ng araw,maraming kalamidad ang ating nararanasan.Kailangan ay maging handa.Lahat ng bagay ay nakaimpake na pati ang emergency kit na naglalaman nag mahahalagang gamit.Isaayos ang tirahan kung ito ba ay liliparin ng malakas na hangin.Maging alerto sa bawat oras. Makibalita sa radyo at telebisyon gayun din ang sa dyaryo.Lagyan na ng baterya ang mga radyo at baka mawalan ng suplay ng kuryente.Nang sa ganun ay may makalap na impormasyon ukol sa kalamidad.Maging ang mga makabagong teknolohiya ay magagamit rin sa pagku ha ng kaukulang imparmasyon.
Magsisiguro sa takdang araw
                     Laging magsiguro sa inyong tahanan,kung nasa tabing ilog ay marapat na lumikas upang ang hindi mailagay sa kapahamakan.Lagyan ng load ang mga cellphone nang sa gayon ay magkaroon ng komunikasyon sa mga kaanak
Pananalig sa Diyos
                    Kung nasa bingit na ng kamatayan,wag magdeliryo.Magdasal sa Poong Maykapal.Tanging ang dasal lamang ang magsasalba sa kapahamakan.Dapat ay may tiwala sa sarili at huwag mawalan ng lakas ng loob.      

                    Ilan lamang iyan sa mga paalala kapag may dumating na kalamidad sa ating bansa.Kung may iba kayong istratehiya sa pagsagipsa inyong buhay ay maganda.Basta't manalangin lamang sa Paninoon upang ang ganitong pangyayari ay maiiwasan.May kasabihan nga na Nasa Diyos Ang Awa,Nasa Tao Ang Gawa.

Kumilos ka na

EF4    Final

Magbantay.  Magbabala.  Maghanda.

Marami nang nangyayaring mga sakuna at kalamidad sa Pilipinas.  Noong 2009 nga, ang Pilipinas ang nangunguna sa listahan ng mga bansang tinatamaan ng sakuna.  Dahil dito, umaaksyon na ang mga tao upang maging mas handa sa mga kalamidad.


Ang Pamahalaan

Dahil natuto na gobyerno sa pagdating ng Bagyong Ondoy, ginawa na nila ang mga sumusunod:

Dinagdagan na nila ang mga bangkang magagamit para sa mga baha.  Dinagdagan din nila ng pondo para sa paghahanda para sa sakuna.  Mas tama na rin ang mga balita ng PAG-ASA sa atin.

Sa pamamagitan ng paraang ito, mas mapaghahandaan na natin ang mga sakuna.
 
Sa pamamagitan ng paraang ito, mas mapaghahandaan na natin ang mga sakuna.

Ako Bilang Mamahayag

Ang mga nabanggit ay ang mga ginawa ng pamahalaan.  Ngunit ano naman ang aking aksyon bilang isang mamahayag?

Bilang isang masigasig na mamahayag, ako ay magbabantay upang malaman kung mayroong sakunang maaaring mangyari sa Pilipinas.  Aalamin ko ang mga panganib na maaaring maganap dito.

Sa tulong ng mga datos na aking makukuha, ako ay magbabala sa mga tao upang sila ay maging handa.  Gagawin ko ito sa pamamagitan ng pagsusulat tungkol sa kung paano makapaghahanda para rito. 

Magiging handa na ang mga tao para sa sakuna dahil sa aking ulat.
  
Kumilos na ako at ang gobyerno.  Kaya ano pa ang hinihintay mo? 

Kumilos ka na.

Mga Sanggunian:

Mga Sanggunian ng Mga Larawan:
http://www.flickr.com/

Mga gawain para sa mga sakunang dumarating

                Mga gawain para sa sakunang dumarating                                                                                                                                      EF2 
 
        Marami ng dumaan na sakuna sa bansa tulad ng bagyo. dahil dito may marami ng   ay marami ng namatayan o nasalanta ng bagyo. Una ay magbibigay ako ng mga gagawin natin kung paano natin maiiwasan ang mga ganitong sakuna.maghanda na ng first aid kits para sa mga nasaktan ay may magagamit panggamot.maghanda na rin ng flashlight para kung saka-sakaling mag brown-out ay may magsisilbing ilaw.kailangan ay mayroon ka na ring nakahandang battery para sa flashlight na gagamitin.  kung walang flashlight ay ihanda nalang ang kandila at posporo.Para naman sa mga mahalagang gamit na nasa baba ng inyong bahay,ay pwede na ring iakyat sa taas para hindi maputikan ng baha.
      Sa mga bata ay dapat wag lumangoy sa baha . dahil kayo ay magkakasakit.  Makinig na rin ng mga balita sa radyo o telebisyon.  Maghanda ng battery para naman sa radyo na gagamitin .Kung sakaling kayo ay magkahiwalay-hiwalay, ngayon palang  ay maghanda na ng mapa at mag-usap kung saan mag-kikita o magkakatagpo pag-nagkahiwalay.  Kung alam ninyong may bagyong parating at malapit kayo sa mga ilog ay magsimula ng lumikas , dahil aapaw ang tubig at babahain kayo.
      Para naman sa mga nasusunugan ay bago umalis ng bahay ay siguraduhing nakatanggal ang mga sasaksakan , dahil kung ang kapitbahay nyo ay nasusunugan ay madadamay kayo dahil may nakasaksak pa.  Wag din hayaang mag laro ang mga bata ng apoy,  dahil posible din na kayo ay masunugan.  Wag maglagay ng kadilang may nakasinding apoy malapit sa inyong mga kortina. Dahil pag dumapo ang kortina sa apoy ay masusunugan din  kayo , dahil madaling masunog ang mga kortina.
    Sa loob ng bahay ay pataying mabuti ang apoy sa stove dahil pag ito ay umaapoy-apoy pa ay posibleng lumaki ito at masusunog ang bahay nyo.kung nakita na ninyong umaapoy na ang niluluto nyo ay simulan ng tanggalin ang apoy.Buhusan ng tubig . Kung kayo may mag-iihaw ay wag masyadong palakihin ang apoy. Dahil kung kayo ay nasa labas ay magkakaroon ng polusyon dahil sa apoy .Sa  mga bata naman , kung magluluto kayo ay magpatulong sa mga nakakatanda , tulad ng inyong mga magulang.dahil maaaring hindi pa masyadong marunong mag-luto ang mga bata . Kung kayo ay magsusunog ng mga tuyong dahon ay wag na, dahil kayo ay maaksidente . lalo na ang mga matatanda. Itanim nalang sa ''compost pit'' at gawing pataba sa mga halaman. 
       Mahalaga talagang handa kana kaagad bago magkaroon ng sakuna , tulad ng bagyo at sunog. Para hindi na matulad ng dati , ay maraming tao ang hindi handa sa mga parating na sakuna. kaya tayo na at gawin ang mga gawain para makaiwas sa sakuna.
                                                                                                  
Kalamidad: Handa nang Harapin

                                       

                                                        Kalamidad: Handa nang Harapin                                      EF 5


 
 
   
             Bilang isang manunulat ang gagawin ko ay patuloy na magsusulat at magsasalaysay para inyo upang kahit papaano malaman ang mga nangyayari at mga pagbabago sa ngayon.
            Sa panahon natin ngayon na may pagbabago na ang klima nang ating mundong tinitirahan hindi nakakagulat na mga kalamidad ay magsadatingan,hindi gaya noon na wala pang pagbabago ang klima nang ating mundo.
May mga paraan upang ang mga kalamidad ay mapaghandaan, mayroon tayong mga ahensya tulad nang PAGASA na siyang nagbibigay babala ukol sa mga paparating na mga kalamidad
            Heto ang ilan sa mga babalang iyon:
Bago sumapit ang anumang kalamidad:
1 Mag-imbak nang mga de lata o iba pang madaling makain, upang hindi magutom sa panahon nang tag-gutom.
2 Maghanda nang mga flashlight at mga baterya nito o kaya naman mga kandila at posporo,maaari mawalan nang kuryente.
3 Siguraduhing nakumpuni o naayos na ang bubong at kisame nang bahay, dahil baka matangay nang malakas na hangin.
4 Makinig sa mga anunsyo sa radyo at telebisyon, upang malaman ang mga bagong balita ayon sa nasabing kalamidad.
5 Mag dasal sa Panginoon para sa kaligtasan nang pamilya.
Habang sumasapit ang kalamidad:
1 Manatili sa isang ligtas na lugar.
2 Mag dasal muli sa Panginoon na sana ay tumigil na ang kalamidad na dinaranas.
At pagtatapos na ang anumang kalmidad:
1 Tumulong sa pagsasaayos nang lugar na nasalanta.
2 Muling magdasal sa Panginoon at magpasalamat dahil natapos na ang naranasang kalamidad.
     Naibigay ko ang ilang mga paraan at babala bago,habang at sa pagtatapos nang anumang kalamidad,at kung mapapansin ninyo na bago,habang at sa pagtatapos nang anumang kalamidad laging may pagdarasal. Alam ko kasi bilang isang manunulat na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat.
            Bago ako magtapos nais kong ibahagi itong isang tula mula sa royalprincerpineda.multiply.com/journal nagagalit ang langit, nagbabadya ng unos sa bawat segundo padilim nang padilim, hanggang sa biglang may liwanag na pumunit kasunod ang isang dagundong na kulog na paulit ulit ang langit at kumulog,nagsimula na ang biyaya ng tubig –ulan.
            At sa pagtatapos sa artikulong ito sana ay naramdaman ninyo sa puso na nagpapasalamat ako dahil sa pagkakataong ito.

 

UNOS

                                                                                                                                                                EF8
Tingnan ang buong laki ng larawan                              Malakas na hangin... huuh..huu..malakas na ulan ....tiktak..tiktak... mga bubong na na nagsasalimparan...bug...! mga puno at posteng  nagtauban!Ano pa ba ang dapat maranasan ng mga tao upang sila ay matuto...............paghihirap o   kamatayan?
                            Kagulo sa isang lugar o sa isang bahay.sigaw dito...sigaw doon...palahaw dito.. palahaw doon.."Tulong...tulungan nyo kami"ito ang madalas mong maririnig na sigaw ng mga tao sa isang lugar sa oras ng may sakuna.Ang mga rescuer hindi magkaintindihan kung sino ang ililigtas. ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap hindi lahat naililigtas....hindi lahat nasasagip... ..
                           "Heto po ang anak nyo nakita po namin siyang natabunan ng lupa....kigkot ko po ang pagkawala niya",ang malungot na tinig ng rescuer
                              Iyakan,sigawan at kung minsan pa ay sinisisi ang mga rescuer"Bakit nyo hinayaang  mamatay ang anak ko?Pagbabayaran nyo ang ginawa niyo......anak ko bakit mo ko iniwan...bakit?
                                Ilan pa ba ang ang dapat mawala dahil sa ating kapabayaan?Napakasakit ang mawalan ng anak,asawa,kapatid,kaibigan o iba pang mahal mo sa buhay.Saan ba tayo nagkamali?
                                 Ikaw bilang isang bata, anong magagawa mo?
                                 Maglinis tayo  ng kapaligiran.Itapon ang basura sa tamang lalagyan.Ang mga nabubulok  maaring gawing pataba samantalang ang mga di nabubulok ay maaaring IRECYCLE.Palitan ang mga mga naputol na puno Huwag magtapon  ng mga basura sa kanal upang hindi bumara
                                  Ikaw naman bilang  isang journalist anong magagawa mo?
                                 Sa pamamagitan ng iyong PLUMA maari kang gumawa ng isang tanging LATHALAIN  na nagpapabatid  kung paano makakatulong ang bawat isa  sa pagsagip ng ating INANG KALIKASAN.
                                   UNOS...........katapusan ng mundo?hindi may magagawa pa tayong PAGBABAGO

Pag-asa sa Kinabukasan

                                                                                                                             EF11


       Handa nga ba tayo sa mga sakuna?
       Ano ang gagawin natin kung may dumating na mga sakuna?
Paano na nga ba?
        Maraming mga sakuna ang dumadating dito sa Pilipinas. Isa na dito ang  mga bagyo. Bago dumating ang bagyo panitilihinnating handa ang ating pamilya. Pagsamasamahin ang mga gamit naimportante at iwasan itong mabasa.
        Maraming namatay at bilyun-bilyong piso ang napinsala dahil sa mga bagyong dumadating  at dahil sa ating kapabayaan. Wala tayong dapat sisihin kundi tayo rin. Ikaw at ako. Nagpabaya tayo. Mga plastic na basura ay itinapon natin sa maling lugar katulad sa mga ilog, sapa, kanal, estero. Alam naman nating lahat na ang plastic ay hindi natutunaw hindi katulad ng papel. Mapahigit isang daang taon ang lumipas ito ay hindi natutunaw. Tingnan ninyo ang mga sakunang nangyare dati. Dahil sa baboy tayo at hindi  natin ito inalagaan,  binaboy din tayo ng Kalikasan. http://banderablogs.wordpress.com/2009/10/16/paano-maiiwasan-ang-sakuna-sa-kinabukasan/

Maaring gawin kapag may sakuna:
  •  Mag handa ng mga gamit na pedeng dalhin kapag may biglaang sakuna 
  • Pagsama-samahin ang mga papeles upang hindi ito mawala at iwasan itong mapunit o mabasa

        Mga punong tumutulong sa atin kapag may mga sakuna na dumadating sa ating bansa ngayo'y kalbo na. Ganito ba talaga ang kailangan natin igante? Sa lahat ng tulong na ibinigay nila. Hindi naman ipinagbabawal ang pagputol ng mga puno ngunit pati mga batang puno ay pinuputol na din nila. Hindi man lang nila pinapaltan ng bago ang mga puno nilang pinutol. Ang mga puno ay may damdamin din. Bakit hindi natin ito pakinggan? Nais lang naman nilang tumulong sa atin. Sa halip na magpasalamat tayo, binababoy lang natin ang mga ito. Pano kung maubos na ang mga ito? Sino ang dadamay sa atin kapag may dumating                                                         na mga sakuna katulad ng bagyo?

         Mga ilog ay napabayaan na. Mga tao ay patuloy na nagtatapon ng mga basura sa mga ilog at kung saan saan. Mga isda ay namamatay dahil sa mga dumi na nakakalat sa mga ilog. Isipin naman natin ang kapakanan ng kalikasan. Huwag puro sarili dahil sa huli tayo din ang magsisi. Wala tayong makakain na pagkain kung mamamatay ang ating kalikasan. Pano tayo mabubuhay kung ganito ang sitwasyon.

        
         Mahirap ba magtulungan upang maiwasan ang mga ito. Tayo din naman ang makikinabang. Para sa akin, iwasan na natin ang pagtatapon ng basura sa mga ilog, itapon ito sa tamang lagayan. Sumunod sa mga patakaran  na binibigay ng nakakatanda sa atin. Huwag natin hayaan na magpatalo tayo sa mga sakunang dumadating. Kung ang lahat ng tao ay magtutulungan walang magkakasakit. Alalahanin nating lahat na ito ang nagbibigay buhay sa atin. Kung wala ang mga puno, ilog, hangin,tubig at kung anu-ano pa hindi tayo mabubuhay ng matiwasay.Panatilihin nating malinis ang kalikasan upang tulungan tayo ng Diyos sa mga sakunang dadating.  Ang sakuna ay maaring dumating ng walang babala kaya panatilihin nating handa ang ating sarili anu man ang dumating.


          Kaagapay natin ang mga taong ito na tumutulong sa atin upang malaman natin ang sitwasyon ng ating bansa at kung may dadating na mga sakuna. Manatiling manood at makinig ng mga balita upang tayo ay makapaghanda.

          Tayo mismo ang makakapag-alaga ng ating buhay. Tayo mismong nakatira sa komunidad ang makakapag-alaga ng buhay natin. Ang bawat isa sa atin ang pangunahing miyembro ng samahan ng pag-iingat sa sakuna.


                

KAYA NATIN 'TO!

EF1-
Kaya kong maging bata,maging manunulat at maging tagapagligtas niyo.
     Napakarami nang dumating na  sakuna sa ating bansa.Marami na rin ang napahamak at binawian ng buhay.Sa kabila ng mga ito nariyan pa rin ang mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan.Sila na handang magbuwis ng buhay.Hindi rin sila nagdadalawang-isip na maghandog ng tulong.Ngunit paano na tayo kung mawala sila?
      Narito naman tayo 'di ba?

      Tayong mga batang manunulat.Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga dokumentaryong tumatalakay sa kahandaan sa mga sakuna maaari tayong makatulong.Maaari rin nating banggitin sa kanila na palaging mag-iingat upang maiwasan ang ano mang uri ng trahedya.Ang paglikas sa mga ligtas na lugar ay isa ring mabisang paraan.Maaari din nating ilagay ang ating mga kagamitan sa matataas na lugar upang maiwasang mabasa,madumihan at masira ang mga ito kung naulanigang may padating na bagyo.
        Hindi lang bagyo ang maaaring bumisita sa ating bansa,malay ba natin kung naisipang magtungo ng isang lindol dito.Ang paglalagay ng ating mga kamay sa ating mga ulo ay mabisang paraan upang hindi tayo malaglagan ng mga nakadidisgrasyang bagay.Maging kampante lamang tayo kung nakararamdam tayo ng takot.Huwag tayong magpadala sa tukso nito.Isipin nating nariyan ang Diyos upang tulungan tayo.Siya na pinakamakapangyarihan sa lahat.Pananampalataya at dasal ang pinakamatindi nating panangga.Ngunit
huwag na huwag natin itong aabusuhin sapagkat nasa Diyos ang awa,nasa tao ang gawa.
       Kagaya ng iba,ako'y isa ring bata,isa ring manunulat at naghahangad na mailigtas ang bawat isa sa anumang uri ng kalamidad.Sana sa pamamagitan ng ilang payong ito ay makaiwas tayo hindi sa bagyo at lindol kundi pati na rin sa iba pang mga kalamidad.